گوگرد میکرونیزه

 

مختصری از شرکت ما

گروه صنعتی پارس شیمی تولید کننده انواع کودهای گوگردی و همچنین اولین و تنها تولید کننده کود های کشاورزی ازته و کامل دارو کشت در ایران می باشد. این شرکت با بهره گیری از توان علمی و کاربردی متخصصین کشاورزی در گرایشهای مختلف و همکاری علمی مرکز تعاونی تحقیقاتی و مطالعاتی نوآوران و تجربه کشورهای پیشرفته مبادرت به تولید این محصولات نموده تا گام موثری به سوی خودکفایی و دست یابی به کشاورزی پایدار در کشور عزیزمان ایران باشد.

 

پارس شیمی

گامی نوین در کشاورزی پایدار