گوگرد میکرونیزه کشاورزی

گوگرد به عنوان کود برای تأمین نیاز گیاهان و کشت های کشاورزی و همچنین برای از بین بردن آفات و ضدعفونی کردن خاک استفاده می شود.

گوگرد به دلیل دارا بودن خاصیت قارچ کشی ، خاک زمین های کشاورزی را ضد عفونی می کند .گوگرد پس از ازت(نیتروژن)، فسفر، پتاس، چهارمین عنصر غذایی پر مصرف برای گیاهان محسوب می شود. به علت اثرات مفید گوگرد در از بین بردن سفیدک انگور بنا به سفارش کارشناسان استفاده از آن برای حفظ نباتات و از بین بردن کرم سفید ریشه و حشرات موذی لازم و ضروری است. کاربرد گوگرد موجب پائین آمدن واکنش (pH) خاک شده و این امر دسترسی گیاه را به عناصر غذایی ذخیره شده در خاک آسان می کند .

گوگرد به میزان فراوانی در گیاهان بویژه در برگ ها یافت می شود. گوگرد جزء تشکیل دهنده پروتئین در گیاه است، مهمترین عمل گوگرد شرکت در تولید پروتئین ها است. این عنصر جزء مهمی در تشکیل ویتامین های ضروری برای متابولیسم گیاه است . نقش گوگرد در گیاهان، به طور عمده ساخت پروتئین، روغن و بهبود کیفیت محصولات مختلف کشاورزی است.

گوگرد میکرونیزه شکلی از گوگرد با خلوص بالا و اندازه ذرات ریز و یکدست می باشد.

گوگرد میکرونیزه با خلـوص ۹۹٫۵ درصد و در انـدازه مش ۵۰-۲۰۰ فـراوری مـی گردد و با توجه به اندازه ذرات بسیار ریز گوگرد در این محصول (مش۲۰۰) این قابلیت را دارد که به آسانی از نازل های سمپاش خارج شده و بر روی سطح مرطوب برگ ها و ساقه گیاهی که قبلا به بیماری سفیدک سطحی مبتلا می باشد، پاشیده شود.

گوگرد میکرونیزه  قابلیت بالایی برای جذب در گیاهان دارد و سهولت خارج شدن آن از نازل های سم پاش موجب بهبود عملیات کود پاشی و سم پاشی و در نتیجه بهبود کیفیت و بازار پسندی محصولات کشاورزی می شود.

گوگرد میکرونیزه برای مبارزه با سفیدک سطحی انگور و سایر بیماری های قارچی مورد استفاده قرار می گیرد.