گوگرد پودری میکرونیزه

گوگرد ضمن حمل از پالایشگاهها درکارخانجات داخل فرآوری می گردد و گوگرد میکرونیزه با مش 150تا 200 برای مصارف کشاورزی و صنعتی عرضه می گردد .

گوگرد میکرونیزه عاری از هرگونه آلودگی بوده و پودر میکرونیزه آن در کشاورزی برای مبارزه سفیدک سطحی انگور آفات و سایر موارد دیگر در کشاورزی و همچنین صنایع مختلف استفاده می شود .

-      خواص فیزیکی گوگرد میکرونیزه :

-      رنگ گوگرد : زرد قناری و یا زرد طلایی است (نوع گازی و نفتی)

-      دانه بندی گوگرد فرآوری : مش 150-200

-      آنالیز گوگرد میکرونیزه  بشرح ذیل می باشد .

 

 

-      موارد مصرف گوگرد پودری:

·         مبارزه با سفیدک سطحی انگور در تاکستانها

·         مبارزه با آفت هیا مختلف در کشاورزی

·         مصارف صنعتی در صنایع مختلف

-      بسته بندی : کیسه های لمینه دار PP  25- 50 کیلوگرمی

-      تذکرات و نکات ایمنی:

گوگرد سمی و شیمیایی است و هنگام پاشش درتاکستانها ، می بایست نکات ایمنی را رعایت نمود که می تواند مسمومیت شدیدی همراه داشته باشدو از طرفی قابل احتراق نیز می باشد .

-      میزان مصرف:

ضمن آنجام آزمون خاک ، و مشخص شدن PH خاک با مشاوره از مهندسین منطقه خود مشورت نمائید .