شرح محصول گوگرد پودری

گوگرد ماده شیمیایی و با آب حل نمی شود و در کشاورزی جهت پائین آوردن PH خاک نتیجه بخش است

برای تسریع درفرآیند اکسیداسیون گوگرد  در خاک می توان از باکتری باسیلوس (بیوسولفور) استفاده نمود .

-     خواص فیزیکی گوگرد :

-     رنگ گوگرد : زرد طلایی و زرد قناری است (نوع گازی و نفتی)

-      دانه بندی گوگرد فرآوری : پودر بامش 50-30 و یک آسیابه  مش 70 و دو آسیابه مش 100

-      آنالیز گوگرد بشرح ذیل می باشد .

 

-      موارد مصرف گوگرد پودری:

·         استفاده در زمین های کشاورزی برای اصلاح PH خاک

·         استفاده بصورت چالکود در سایه انداز درختان

·         مصرف صنعتی در صنایع مختلف قند ، نشاسته ، شوینده ها و غیره

-      بسته بندی : کیسه های لمینه دار PP  25- 50 کیلوگرمی

-      تذکرات و نکات ایمنی:

گوگرد سمی و شیمیایی می باشد و قابل احتراق نیز است در نگهداری و حمل آن می بایست نکات ایمنی رعایت گردد.

-      میزان مصرف:

ضمن انجام آزمون خاک ، و مشخص شدن PH خاک با مشاوره از مهندسین منطقه مشورت نمائید .